Tereny inwestycyjne

Miasto Garwolin i Powiat Garwoliński wspólnie utworzyły Garwolińską Strefę Aktywności Gospodarczej. Strefa jest obszarem o powierzchni około 60 ha, leżącym w granicach administracyjnych miasta wzdłuż wschodniej strony obwodnicy Garwolina, usytuowanym pomiędzy węzłami drogowymi: Miętne i Stacyjna. Jest ona terenem przeznaczonym pod działalność produkcyjno-usługowo-techniczną.

Właścicielem terenu jest Starostwo Powiatowe w Garwolinie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej, tel. 25 684 30 10.

STREFA

Na terenie Garwolina znajdują się również inne tereny pod inwestycje o łącznym obszarze 48,12 ha. Należą do nich działki, będące własnością prywatną, położone przy ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. Stacyjnej i ul. Kościuszki. Dwa pierwsze tereny są określone jako produkcyjno-składowe, natomiast teren przy ul. Kościuszki  ma przeznaczenie produkcyjno-usługowe.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta