Szkolenie seniorów w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

Kilka dni temu nowi uczestnicy programu odebrali urządzenia i zostali przeszkoleni z ich obsługi. W tegorocznej edycji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” udział biorą nowi seniorzy oraz seniorzy objęci teleopieką w 2022 rok, którzy zdecydowali się na jej kontynuacje.

I w tym roku Miasto Garwolin zdecydowało o kontynuacji programu wdrożonego w roku ubiegłym tzw. „Korpusu Wsparcia Seniorów” – Moduł II. Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak zaprosiła kolejnych seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem np. ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, do skorzystania z usług opieki na odległość w ramach programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Więcej na temat pod linkiem “Korpus Wsparcia seniorów” na 2023 rok – diagnoza potrzeb. W tym roku na realizację zadania pozyskaliśmy dotacje w kwocie 12 375,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, dzięki której możliwe jest objęcie tzw. „opieką na odległość” 20 seniorów zamieszkujących miasto Garwolin. Udział w programie jest bezpłatny, co oznacza, że od seniorów nie pobiera się żadnych opłat z tytułu ich udziału w programie ani z tytułu korzystania ze świadczeń oferowanych w ramach programu.

Program realizowany przez Miasto Garwolin zakłada zapewnienie wsparcia, jakim jest usługa teleopieki wraz z udostępnieniem tzw. „opaski bezpieczeństwa. Opaska to urządzenie elektroniczne do teleopieki zakładane na nadgarstek wyposażone w kartę SIM i kabel zasilający, połączone z Centrum Teleopieki, pozwalające na monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (m.in. puls i saturacja), wyposażone m.in. w przycisk SOS (alarmowy) oraz lokalizacji jej użytkownika. Urządzenie umożliwia kontakt z ratownictwem medycznym w przypadku potrzebnej pomocy 24 godziny/dobę w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, czy zachorowania. Po naciśnięciu przycisku SOS Teleopaska łączy się z pracownikiem Centrum Teleopieki, który udziela adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy w tym m.in. informuje osoby wskazane przez seniora  do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy lub/ i wzywa służby ratunkowe.

 

Miasto Garwolin posiada doświadczenie w realizacji programów w zakresie udzielania wsparcia seniorom – już w 2020 roku wdrożyło po raz pierwszy powszechną usługę teleopieki w ramach programu pn. „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego realizacja zakończyła się z końcem 2021 roku. Z kolei, w 2022 r. Miasto Garwolin przystąpiło do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, zapewniając 20 seniorom wsparcie, jakim jest usługa teleopieki wraz z udostępnieniem tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy bezpośrednio zaangażowani w jego realizację pod numerami tel. 25/786 42 46 lub tel. 25/786 42 30.

Zobacz również

Zmarł Dariusz Zając

Udostępnij Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi – śp. Dariusza Zająca. W Urzędzie Miasta Garwolina Darek pracował od lutego 1995 roku. Przez...

Czytaj więcej

Lodowisko zmienia się w boisko!

Udostępnij Już w najbliższą sobotę Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie otwiera miejskie lodowisko. I choć brzmi to jak żart, informacja jest jak najbardziej prawdziwa....

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta