Świadczenie dla ucznia – stypendium szkolne 2023/2024

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

  • jest mieszkańcem miasta Garwolina,
  • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 600 zł na osobę w miesiącu.

Jeśli jesteś:

  • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat,
  • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat,
  • dyrektorem szkoły, ośrodka,

możesz złożyć wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia na rok szkolny 2023/2024.

Wzór wniosku znajdziesz poniżej. Wzór wniosku otrzymasz także w Wydziale Oświatowo – Społecznym w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15, pokój nr 5, tel. 25 786 42 12, 25 786 42 13

Pamiętaj o czytelnym i kompletnym wypełnieniu wniosku. Nie zapomnij o jego podpisaniu.

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina w terminie do 15 września 2023 roku.

wniosek 2023

 

 

Zobacz również

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Udostępnij LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta