Solidarni z Ukrainą / ВАЖЛИBE ПОВІДОМЛЕННЯ

Solidaryzujemy się ze wszystkimi Ukraińcami, których dotknęła tragedia wojny. Na nas wszystkich spoczywa ogromna odpowiedzialność za ludzi, których świat z dnia na dzień legł w gruzach. W tych wyjątkowych okolicznościach osoby prywatne, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje państwowe łączą siły w pomocy poszkodowanym. Nasza pomoc płynie wielotorowo. Najważniejsze jednak, by była to pomoc zorganizowana i żeby każdy wiedział gdzie jej szukać!

Sytuacja jest dynamiczna, ale zachowując spokój i korzystając ze sprawdzonych informacji łatwiej rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy.

Apelujemy do wszystkich, którzy pomagają o posiłkowanie się informacjami, które są zamieszczane na stronach:

Ważne! Za organizację miejsc pobytu dla uchodźców na terenie województwa mazowieckiego odpowiada Wojewoda. Wojewoda  zapewnia systemowe rozwiązania, które dają solidne zaplecze pomocy dla uchodźców, w tym zapewnienie noclegu i podstawowych potrzeb bytowych. Informacje o organizacji miejsc pobytu dla uchodźców można uzyskać pod całodobową infolinią 987 a także pisząc na adres wczk@mazowieckie.pl

Ważne! Mieszkańcy Garwolina decydujący się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób na czas nieokreślony oraz biorą na siebie wszelkie koszty utrzymania osób. Na tę chwilę finansowanie ze środków publicznych mają zapewnione tylko i wyłącznie zorganizowane miejsca pobytu zaakceptowane przez Wojewodę.

Wszyscy mieszkańcy Garwolina, którzy już udzielili wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta osobiście, pod numerem telefonu 506 522 146, mailowo pomocukrainie@garwolin.pl lub kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Działanie ma na celu stworzenie ewidencji określającej ilość napływających uchodźców oraz w celu ustalenia konieczności udzielenia ewentualnej pomocy w ramach kompetencji samorządu. Doceniamy Państwa wysiłki i zaangażowanie zwłaszcza, że  na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji, że zostaną Państwu zwrócone jakiekolwiek poniesione koszty

Dziękujemy za inicjatywy oddolne mieszkańców organizujących zbiórki materiałów pierwszej potrzeby. Prosimy, aby były one organizowane na zapotrzebowanie konkretnych instytucji lub organizacji.

Ważne! Apelujemy do mieszkańców o zachowanie czujności, ponieważ w zaistniałej sytuacji może dochodzić do nadużyć, które pod pretekstem wsparcia dla obywateli Ukrainy stanowią działania mające na celu uzyskanie korzyści majątkowych.

Odruchy serca są bardzo ważne i bardzo potrzebne i za nie wszystkie gorąco dziękujemy, ale powinny być one dobrze przemyślane. Bierzemy gigantyczną odpowiedzialność za los drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że razem zdamy ten egzamin.


Ми солідарні з усіма українцями, які постраждали від трагедії війни. Ми всі несемо велику відповідальність за людей, чий світ за одну ніч руйнується. За таких виняткових обставин приватні особи, громадські організації, органи місцевого самоврядування та державні установи об’єднують зусилля для надання допомоги постраждалим. Наша допомога діє на багато способів. Але найголовніше, це щобдопомога була організована і кожен знав, де її шукати! Ситуація динамічна, але зберігаючи спокій і використовуючи перевірену інформацію, легше вирішувати навіть найскладніші проблеми. Звертаємося до всіх, хто допомагає використовувати інформацію, яка розміщена на сайтах:  Загальнонаціональний інформаційний портал: https://pomagamukrainie.gov.pl/.

  • Офіс у справах іноземців: www.ua.gov.pl; телефон довіри +48 47 721 75 75.

Важливо!

Воєвода відповідає за організацію місць перебування біженців у Мазовецькому воєводстві. Воєвода надає системні рішення, які забезпечують надійну підтримку біженцям, зокрема їх розміщення та забезпечення основних життєвих потреб. Інформацію про організацію місць перебування біженців можна отримати за цілодобовою телефонною службою 987, а також написавши на адресу: wczk@mazowieckie.pl

Важливо!

Жителі Ґарволінського повіту, які вирішують прийняти біженців з України, несуть повну відповідальність за безпеку цих людей на невизначений термін і беруть на себе всі витрати на життя. На даний момент фінансування з державних коштів здійснюється лише на організовані місця перебування, затверджені воєводою. Усіх жителів Гарволінського повяту, які вже надали підтримку, допустивши громадян України до своїх домівок, просять повідомити про це органів місцевого самоврядування.  Це спрямоване на створення реєстру із зазначенням кількості прибулих біженців та визначення потреби можливої ​​допомоги в межах компетенції місцевого самоврядування. Ми цінуємо ваші зусилля та відданість, тим більше, що на даний момент немає гарантії, що вам буде відшкодовано будь-які витрати. Дякуємо  за ініціативи мешканців щодо організації збору основних матеріалів.  Просимо організувати їх відповідно до потреб конкретних установ чи організацій.

Важливо!

Закликаємо мешканців бути пильними, оскільки в цій ситуації можливі зловживання, які під приводом підтримки громадян України є діяльністю, спрямованою на отримання матеріальної вигоди. Ваша допомога дуже важлива і  дуже потрібна, і велике спасибі Вам , але все потрібно добре продумати. Ми беремо на себе величезну відповідальність за долю іншої людини. Сподіваємося, що ми разом здамо цей іспит.

Zobacz również

Patriotyzm konsumencki – to lubię!

Udostępnij #KupujŚwiadomie to hasło kampanii prowadzonej przez KOWR zachęcającej do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami żywności, do których należą: znak PRODUKT POLSKI, logo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta