Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 23 października 2023 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Garwolinie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2023-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
 10. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 12. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Andrzej Ostolski

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta