Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 22 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr LXVI/368/2022 Rady Miasta Garwolina z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Garwolina na 2023 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Garwolinie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 10 lat dotyczącej części miejskiej nieruchomości gruntowej nr 283 położonej przy ul. Nadwodnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Andrzej Ostolski

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta