Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 27 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 maja 2023 r.
 2. Przedstawienie i dyskusja nad Raportem o stanie miasta Garwolina za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta Garwolina wotum zaufania za 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Garwolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie miasta Garwolina.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Garwolin a miastem Brody, obwód lwowski (Ukraina).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 11. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Andrzej Ostolski

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta