Sesja Rady Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 29 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 22 lutego 2022 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2022-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację Systemu Monitoringu Położniczego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXI/148/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres lat 30 dotyczącej nieruchomości usytuowanej przy ul. Olimpijskiej w Garwolinie na rzecz Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców „Zieleniak” z siedzibą w Garwolinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Garwolina w 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Garwolin na lata 2022-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie remontu ul. Marmurowej i ul. Granitowej w Garwolinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie budowy ul. Zamojskiej w Garwolinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Garwolina z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań za 2021 r.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 15. Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Garwolina
Andrzej Ostolski

Link do transmisji –  SESJE RADY MIASTA GARWOLINA ONLINE.

Zobacz również

To były piękne dni! Dni Garwolina 2022

Udostępnij Tłumy wielbicieli polskiego rocka zgromadził koncert tegorocznej gwiazdy – zespołu IRA. Do tego występy lokalnych artystów, spektakle teatralne, barwy korowód i zawody sportowe. Dni...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta