Rodzinne Ogródki Działkowe jeszcze atrakcyjniejsze!

Miasto Garwolin otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”. Łączna kwota planowanych działań to 29 000 zł.

Przyznana pomoc finansowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WIATEREK” w Garwolinie, w wysokości 5 600,00 zł, zostanie przekazana na wykonanie odpowiedniego oświetlenia alejek ogrodowych.

Rodzinny Ogród Działkowy „ZEFIREK” w Garwolinie, otrzymał 3 200 zł dofinansowania, na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji działkowców oraz zakup kosiarki spalinowej.

Niezbędne narzędzia tj. kosiarka spalinowa oraz rębak elektryczny zostaną zakupione dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Garwolinie. Wysokość otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację tego zadania to 2 800 zł.

Realizacja powyższych zadań wpłynie na poprawę warunków korzystania przez działkowców oraz zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Modernizacje terenów ROD umożliwia użytkownikom oraz odwiedzającym, sprawniejsze korzystanie z terenu ogrodu. Poprzez odpowiednie kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego ogrody z pewnością nabiorą nowych walorów estetycznych.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta