Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka w Garwolinie „Garwolińska Kraina Malucha” – wyniki

Logo Publiczny Żłobek Garwolińska Kraina Malucha

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu pt.: „Garwolińska Kraina Malucha – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.” dostępne są w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08 – 400 Garwolin w biurze projektu pok. 23 (osobiście) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786 42 46 lub  25 786 42 31. Osoby, których zgłoszenia zostały pozytywnie rozpatrzone, zostaną poinformowane telefonicznie o zakwalifikowaniu do projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

LOGO RPO

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta