Do 16 lutego przedłużony nabór na rachmistrzów spisowych

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

To już ostatni moment, by aplikować na rachmistrza spisowego. W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. W związku z tym został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do 9 lutego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Należy mieć na uwadze, iż w związku z planowaną nowelizacją ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. termin przeprowadzenia spisu może ulec zmianie – tj. od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru, szkolenia, egzaminu, zawarcia umowy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w ogłoszeniu (Ogłoszenie).

Głównym zadaniem rachmistrza spisowego będzie przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

Jak się zgłosić?
Termin składania ofert kandydatów na rachmistrzów spisowych: 1-16 lutego 2021 r.

Zgłoszenia można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umg@garwolin.pl,
  • poprzez ePUAP na adres skrytki ESP: /0pgp266knb/SkrytkaESP (proszę wybrać pismo ogólne i załączyć do niego zgłoszenie),
  • pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,
  • osobiście w Gminnym Biurze Spisowym – w budynku Urzędu Miasta Garwolin przy ul. Staszica 15 w Garwolinie – w godzinach 8.00-16.00.

Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż powyżej określony lub niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego skorzystaj z formularza
„Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (Formularz zgłoszeniowy).

 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Garwolinie, pod numerem telefonu 25 786 42 20 lub wysyłając pytania na adres e-mailowy umg@garwolin.pl.

O Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań na stronie GUS www.spis.gov.pl

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta