Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Garwolina

Uchwałą Nr V/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku Rada Miasta Garwolina przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy – Miasta Garwolin. Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) został opracowany w celu zmniejszenia w powietrzu poziomów pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. Miasto Garwolin znalazło się w spisie 96 gmin województwa mazowieckiego, na terenie których nastąpiło przekroczenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

PONE określa planowane działania w celu osiągnięcia zamierzonej poprawy jakości powietrza, kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu do poziomów dopuszczalnych.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta