Miasto Garwolin podpisało umowę partnerską z Brodami

W dniu 8 sierpnia br burmistrz miasta Marzena Świeczak podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Garwolin i miastem Brody na Ukrainie. Głównym celem partnerstwa pomiędzy miastami jest stworzenie warunków do rozwoju wzajemnie korzystnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast.

Nawiązanie współpracy nastąpiło po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Garwolina w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między miastami. Taką samą uchwałę podjęła również Rada Miasta w Brodach. Podczas wizyty delegacji ukraińskiej w Garwolinie w czerwcu br. złożono podpisy pod porozumieniem wstępnym.

Od 7 do 9 sierpnia br. delegacja z Garwolina brała udział w wizycie studyjnej na Ukrainie, której głównym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej z położonymi w rejonie lwowskim miastem Brody.

Cieszymy się z podpisania umowy partnerskiej miedzy Garwolinem i Brodami. Umowa ta nie jest tylko symbolicznym wyrazem naszej przyjaźni, ale również ważnym krokiem naprzód w naszej współpracy. Nasze miasta wiele łączy i dlatego chcemy się wzajemnie uczyć i dzielić doświadczeniami oraz skorzystać z możliwości, jakie niesie program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.mówi Burmistrz Miasta Marzena Świeczak.  Mamy wiele podobnych obszarów, w obrębie których możemy współpracować. Wspólnie z naszymi polskimi i ukraińskimi partnerami przygotowujemy 3 projekty, żeby sięgnąć po środki unijne i rozwijać nasze “Małe Ojczyzny”- informuje Burmistrz.

Delegacja z Garwolina obejrzała historyczne miejsca w Brodach a także szkołę, schron, firmę krawiecką, w której jest szyta odzież dla wojska. Podczas wizyty we Lwowie odwiedzono również cmentarz Łyczakowski, gdzie obok mogił obrońców Lwowa znajdują się mogiły żołnierzy poległych obecnie podczas agresji Rosji na Ukrainę.

Partnerstwo miast jest formą współpracy międzynarodowej pomiędzy miastami różnych krajów. Podstawą partnerstwa miast jest wymiana kulturalna, gospodarcza oraz informacyjna. Historia nawiązywania partnerskich relacji między miastami sięga 1947 roku. Najważniejszym celem partnerstwa miast jest współpraca ludzi niezależnie od formalnych granic państwowych. Współpraca między miastami bardzo często inicjowana jest przez partnerstwa i współpracę szkół w poszczególnych miastach. W innych przypadkach, partnerstwo jest wynikiem osobistych kontaktów mieszkańców.


W mieście Brody jest dużo śladów Polski, choćby dlatego, że jego właścicielami byli Polacy. Brody mają również bardzo bogatą tradycję, w której Polska również pisała swoją historię…

Pierwsza wzmianka o Brodach datowana jest na 1084 rok. Istnieje jednak kilka wersji dotyczących założenia miasta. Wiadomo, że w 1241 r. wojska Batu-chana zniszczyły Brody. Od tego czasu miasto popadło w ruinę, a następnie stało się przedmieściem nowej osady, która odziedziczyła nazwę po poprzedniej miejscowości.

Nowa historia miasta rozpoczęła się w XV wieku. W 1441 r. polski król Władysław III Warneńczyk za zasługi w obronie ziem ruskich przekazał zamek w Olesku wraz z okolicą Janowi Sienieńskiemu. W posiadaniu Sienieńskiego znalazły się także Brody. W 1580 r. potomkowie Sienieńskiego sprzedali swoje dobra Stanisławowi Żółkiewskiemu. Miasto zaczęło rozwijać się po zmianie właściciela i otrzymaniu w 1584 r. licznych królewskich przywilejów. Ze względu na to, że przez Brody prowadził dawny szlak na Podole, Wołyń i inne ziemie, a także na to, że miasto było usytuowane na „tatarskim” szlaku, wojewoda bełski postanowił wybudować zamek i założyć nowe miasto Lubicz. W okresie od 1584 do 1629 r. miasto nazywało się Lubicz od nazwy herbu rodowego Żółkiewskich, ale nazwa ta się nie przyjęła. Murowany zamek powstał tu w latach 1580–1582, nie zachował się jednak w postaci pierwotnej.

Po przywileju z roku 1586, który pozwalał mieszkańcom na budowę obok zamku i wykorzystanie gruntów, lasów i łąk, miasto zaczęło powoli rozrastać się. Założenie i rozwój miasta leżały w interesie właściciela, mógł bowiem osiągać z jarmarków i targów miejskich zyski, które w 5–10 razy przewyższały zyski otrzymywane wcześniej ze wsi. To właśnie dlatego w 1584 r. Stanisław Żółkiewski wystarał się o przywilej króla Stefana Batorego na otrzymanie praw miejskich dla Lubicza. Populacja miasta szybko rosła.

W 1629 r. miasto przeszło we władanie hetmana Koniecpolskiego, który sprowadził do Brodów pierwszych Żydów (wraz z Ormianami), aby ożywić gospodarkę. Rok później rozpoczęto budowę wielkiej cytadeli (1630–1635), wzorowanej na budowlach holenderskich i włoskich. Twierdza powstała na planie ośmioboku o powierzchni 8000 m2 . Po wybuchu powstania Chmielnickiego w 1648 r. miasto zostało całkiem spalone, twierdza zaś ocalała dzięki potężnym fortyfikacjom i położeniu na bagnistym terenie. W 1646 r. miasteczko odwiedził Władysław IV, a w roku 1651 Jan Kazimierz. Później niejednokrotnie gościł tu Jan III Sobieski. Aleksander Koniecpolski przekazał Brody królowi Janowi III Sobieskiemu. Ten z kolei przekazał miasto swojemu synowi Jakubowi, który w 1704 r. sprzedał Brody Potockim. W 1772 r. miasto znalazło się pod rządami austriackimi. W drugiej połowie XIX wieku przez Brody przebiegał szlak kolejowy Rzeszów – Lwów – Brody.

Brody bardzo ucierpiały podczas obu wojen światowych. Po drugiej wojnie światowej na miejscu starych budynków w centrum miasta zbudowano nowe.

Dzisiaj to ponad 20 tysięczne miasto położone 100 km na wschód od Lwowa. Merem (burmistrzem) jest Anatolij Belej.

Strona www:  mrbrody.dosvit.org.ua

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta