Mazowsze dla straży pożarnych w Garwolinie

Samorząd Mazowsza od wielu lat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne z Garwolina, dofinansowując niezbędne inwestycje. W tym roku strażacy z OSP Garwolin, OSP Zawady i OSP Leszczyny również otrzymają wsparcie.

8 lipca burmistrz miasta Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej  podpisały umowy z członkami zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego miasta.

Dzięki wsparciu Mazowsza w kwocie 21 700,00 zł w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach przeprowadzona zostanie modernizacja polegająca na zakupie i montażu dwóch bram garażowych. A druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Garwolinie, Zawadach i Leszczynach będą mogli wykorzystać nowy sprzęt i środki ochrony osobistej do działań ratowniczych. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na to zadanie 20 000,00 zł dofinansowania.

– To kolejne ważne wsparcie dla naszych dzielnych strażaków. Ochotnicy nie tylko gaszą pożary czy pomagają podczas klęsk żywiołowych, ale bardzo często jako pierwsi udzielają pomocy ofiarom wypadków. Dlatego właśnie ta nasza pomoc ma tak ogromne znaczenie –  podkreśla Marszałek Janina Ewa Orzełowska.

Łączna kwota tegorocznego dofinansowania z Mazowsza wynosi 41 700,00 zł.

– Bardzo dziękuję za kolejne ważne wsparcia dla jednostek działających na terenie Garwolina. To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękuję z całego serca – mówiła Burmistrz Marzena Świeczak.

Zakup sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony osobistej strażaka współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022.

Modernizację strażnicy OSP Leszczyny  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022.

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta