Kolejny etap usuwania azbestu za nami

Miasto Garwolin otrzymało w tegorocznej edycji „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” dofinansowanie w kwocie 2 582,72 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie z terenu miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest”. Od 2011 roku zutylizowaliśmy już blisko 720 ton wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie Umowy dotacji zawartej w dniu 29.05.2023 r. Miasto Garwolin otrzymało dotację na realizację zadania pn. „Usuwanie z terenu miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest”, polegającego na usuwaniu z terenu miasta Garwolina szkodliwego dla zdrowia mieszkańców azbestu. Zadanie dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota tegorocznej dotacji wynosi 2 582,72 zł. Pozostałą kwotę zadania tj. 6.831,29 zł sfinansowano z budżetu Miasta Garwolin. Całkowita wartość zadania wynosi 9 414,01 zł. W ramach tegorocznego przedsięwzięcia został odebrany azbest z terenu 9 prywatnych posesji, a zutylizowano ponad 16 ton wyrobów zawierających azbest.

Miasto Garwolin od 2011 roku bierze udział w „Ogólnopolskim programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Do budżetu miasta na ten cel pozyskaliśmy już 241 018,68 zł. Dzięki współfinansowaniu zadania przez samorząd zutylizowaliśmy już łącznie z Garwolina blisko 720 ton wyrobów zawierających azbest.

Z roku na rok zainteresowanie utylizacją azbestu naszych mieszkańców wzrasta. Chętnych do pozbycia się w przyszłym roku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zapraszamy do składania wniosków. Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszenia pod warunkiem przyznania dotacji z WFOŚiGW i do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Wnioski dostępne są na stronie www.garwolin.pl oraz w Urzędzie Miasta (ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin). Więcej informacji uzyskasz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz pod numerem telefonu 25 786 42 44 i pod e-mail: umg@garwolin.pl.

Wniosek do pobrania w formacje pdf

Wniosek do pobrania w formacje doc

Przypominamy, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, długofalowym programem usuwania wyrobów zawierających azbest, jak i obowiązującym stanem prawnym, azbest do końca 2032 roku musi być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Jednak w trosce o zdrowie nie warto z likwidacją eternitowych dachów czekać tak długo.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta