Dofinansowanie na kocioł ekologiczny i termomodernizację

W celu poprawy jakości powietrza Miasto Garwolin będzie ubiegać się o dofinansowanie wymiany kotłów oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynków mieszkalnych. W tym celu w dniach od 2 do 17 września 2019 roku prowadzony będzie nabór deklaracji mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Nabór związany jest z organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursem, w ramach którego wyłonienie zostaną Jednostki Samorządu Terytorialnego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych wydatkowanych na realizację zadań przedstawionych w regulaminie naboru deklaracji. Po stronie mieszkańca pozostaje zapłata 20% wkładu własnego oraz zapłacenie należnego podatku VAT wynikającego z kosztów realizacji poszczególnych zadań.

W ramach projektu możliwa jest wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę. Każdy zamontowany kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy to kotłów zgazowujących drewno) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie oraz prace termomodernizacyjne w tym ocieplenie, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wentylacja, instalacja ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, odnawialne źródła energii, modernizacja oświetlenia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do wypełnienia i osobistego złożenia w Urzędzie Miasta Garwolina (ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, pokój nr 30) deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami – w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2019 roku.

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędzie Miasta Garwolina w pokoju nr 30 oraz poniżej.
Dodatkowe informacje nt. projektu będzie można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 257864246 oraz osobiście w pokoju nr 30 w budynku Urzędu Miasta Garwolina.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta