Co warto wiedzieć o gospodarce odpadami w Garwolinie

Dotychczasowe doświadczenia naszego miasta związane z gospodarką odpadami i segregacją śmieci pokazują, że dla mieszkańców jest to sprawa bardzo istotna. Niedbalstwo w tej kwestii nie tylko się nie opłaca finansowo, ale jest też szkodliwe dla środowiska. Dlatego od 1 marca 2021 roku przeprowadzane będą na terenie miasta weryfikacje i kontrole segregacji odpadów komunalnych, złożonych deklaracji oraz przedsiębiorców.

Segreguj odpady – oszczędzaj pieniądze i środowisko!

Temat śmieci wzbudza wiele emocji, bo jest tematem trudnym dla wszystkich. Warto jednak mieć świadomość, jak działa system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z rządową ustawą każdy z nas ma obowiązek segregacji odpadów, a sam system musi się bilansować. Samorząd nie może do systemu dokładać, ani nie może na nim zarabiać. Do tego jako gmina musimy osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, jeżeli nie będzie on spełniony nałożona zostanie na nas kara. Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych oprócz korzyści dla środowiska, niesie również korzyści finansowe. W tym roku za tonę odpadów zmieszanych miasto i jego mieszkańcy muszą zapłacić 1300 zł, natomiast za tonę segregowanych 1000 zł. Przy dużych ilościach odpadów zbieranych z terenu miasta, jest to bardzo istotna różnica. Zapłacić musimy zarówno za śmieci segregowane, jak i zmieszane. W strumieniu odpadów największą wagowo pozycje stanowią odpady zmieszane i bioodpady. Dlatego apelujemy o prawidłową segregację. Im więcej będziemy segregować, tym bardziej przełoży się to na koszty funkcjonowania systemu i ostatecznie na stawkę jaką musi zapłacić mieszkaniec.

Nowe, wyższe stawki za odpady komunalne w mieście weszły z początkiem lutego. Czy wystarczająco zabezpieczą gospodarkę komunalną w mieście? Wszystko zależy od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców i ich prawidłowej segregacji. Statystyczny mieszkaniec Garwolina wytwarza ok. 6 kg odpadów tygodniowo. To oznacza prawie kilogram śmieci dziennie.  W 2020 roku z miasta odebrano i zagospodarowano ok 4900 ton śmieci, za które zapłacono ponad 6,2 mln zł.  Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co z kolei przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. I odwrotnie. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście, a tym samym także wyższe stawki opłat za odpady.

Czyste środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń jest wartością samą w sobie! Wszystkim nam zależy na prawidłowej segregacji. Ale efektywność właściwego segregowania odpadów zależy przede wszystkim od mieszkańców i ich zaangażowania. Prawidłowa segregacja “u źródła”, czyli w domu to podstawowy, realny wkład w dbałość o środowisko, przejaw wysokiej kultury i świadomości ekologicznej oraz szansa na oszczędności finansowe.

Problem z segregacją

Kampanie informacyjne prowadzone przez miasto przynoszą efekty. Jednak w dalszym ciągu dostajemy sygnały o problemach z segregacją lub problemem nie przykładania się do sortowania odpadów. Zdarzają się zgłoszenia, że mieszkańcy konkretnych bloków czy domów jednorodzinnych nie prowadzą prawidłowej segregacji śmieci.

Szczególnie dotyczy to bioodpadów. Do brązowych pojemników „bio” wrzucane są faktycznie bioodpady, ale najczęściej w foliowych workach, torebkach lub plastikowych pojemnikach. To powoduje, że takie śmieci są kwalifikowane jako odpady zmieszane, gdyż zanieczyszczone plastikiem nie nadają się do kompostowania. Jest to przykład braku prawidłowej segregacji. Dlatego ważne jest, aby prowadząc segregację bioodpadów w domu, w momencie wyrzucania ich do pojemnika zbiorczego rozdzielać odpady organiczne od materiałów, w których są zbierane. Foliowe reklamówki, nawet te nazywane biodegradowalnymi czy plastikowe wiaderka powinny trafić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Wyjątkiem są specjalne worki kompostowalne.  Są one oznaczane specjalnym symbolem przypominającym roślinę.

Innym przykładem złej segregacji są np. gabaryty czy elektronika, które wyrzucane są do pojemników na odpady segregowane. Mieszkańcy powinni zaś dostarczyć je na PSZOK. Zasady segregacji odpadów nie dla wszystkich są łatwe i oczywiste. Często każdy z nas zastanawia się, gdzie powinien trafić dany odpad albo czy trzeba rozdzielić go na części i wyrzucić do osobnych pojemników. Szukamy rozwiązań, które wyjdą naprzeciw mieszkańcom i pozwolą na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Kontrole segregacji, deklaracji i przedsiębiorców

Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne wraz z pracownikami urzędu miasta, od 1 marca będą sprawdzać czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Kontrole prawidłowej segregacji odpadów komunalnych rozpoczną się od marca 2021 roku.  W przypadku mieszkańców, którzy nie będą w sposób prawidłowy segregować odpadów (w pojemniku na odpady zmieszane będą się znajdować, odpady, które powinny być gromadzone selektywnie) może zostać nałożona wyższa opłata w wysokości 62 zł od osoby (w zabudowie jednorodzinnej) lub 54 zł od osoby (w zabudowie wielolokalowej).

W razie stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji pojemniki zostaną oznaczone specjalną naklejką w kolorze żółtym z informacją o nieprawidłowej segregacji w dniu odbioru opadów.

W przypadku ponownego stwierdzenia braku segregacji pojemniki zostaną oznaczone specjalną naklejką w kolorze czerwonym z informacją, że pomimo wcześniejszego ostrzeżenia odpady nie są zbierane w sposób selektywny i w związku z tym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprawidłową segregację.

Podobnie jak inne samorządy, mamy problem dotyczący niezłożonych przez mieszkańców deklaracji odpadowych. Część mieszkańców unika odprowadzania opłat za gospodarowanie odpadami lub znacznie je zaniża. Za tych nieuczciwych muszą zapłacić pozostali. Sprawdzane i weryfikowane będą zarówno deklaracje, ale także i przedsiębiorcy. W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części zamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej i udokumentowania uiszczania opłat za tą usługę. Nie jest dopuszczalne mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności. Są to obszary, w których zidentyfikowaliśmy problem, dlatego będziemy uszczelniać system oraz wprowadzać kontrole.

Fot. Archiwum UM

Zobacz również

Urodzinowe pianie koguta

Udostępnij 11 Festiwal Kultury i Tradycji przeszedł do przeszłości. To była niezwykle udana i radosna niedziela, tym razem obchodzona w konwencji urodzin. Wszystko to za...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta