Co dalej z koszarową Pralnią?

Temat rewitalizacji  budynku koszarowego tzw. starej pralni i jej dalszych losów od dłuższego czasu budzi wiele emocji i niepotrzebnych napięć. W przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe głosy o tym, że miasto Garwolin lekceważy głos blisko 1500 mieszkańców, którzy wzięli udział w referendum z 2021 roku. Nic bardziej mylnego, ponieważ od momentu przeprowadzenia referendum szereg działań podjętych przez miasto ukierunkowanych jest na to,  aby zachować budynek i zbliżyć się do stworzenia miejsca budowania i pogłębiania poczucia tożsamości narodowej mieszkańców Garwolina i okolic, w tym tych związanych z 1. Pułkiem Strzelców Konnych.

Cała uwaga pracowników urzędu skoncentrowana została na ten właśnie proces. Jako miasto skorzystaliśmy z każdej możliwości pozyskania pieniędzy na zachowanie budynku, mając na uwadze interes publiczny mieszkańców Garwolina.

 

W marcu 2023 z inicjatywy własnej miasta, w ramach pierwszej edycji Rządowego Programu Ochrony Zabytków, złożone zostały wnioski o dofinansowanie prac przy garwolińskich zabytkach – budynku urzędu miasta i koszarowej pralni. Akceptację i dofinansowanie w wysokości 670 tys. zł uzyskał wówczas wniosek związany z opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej rewitalizacji i przebudowy zabytkowego budynku Urzędu Miasta.

W ogłoszonej w sierpniu 2023 r. drugiej edycji programu, wniosek zakładający pierwszy etap rewitalizacji  budynku koszarowego /tzw. starej pralni/ został przyjęty i od tego momentu rozpoczął się żmudny proces realizacji inwestycji. W październiku 2023 roku otrzymaliśmy wstępną promesę na 3,5 mln zł. W budżecie na rok 2024 zaplanowano środki na realizację inwestycji, która polegać będzie w szczególności na kapitalnym remoncie dachu, wykonaniu nowej instalacji odwodnieniowej dachu oraz instalacji odgromowej. Ponadto, prace będą obejmowały m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji technicznych w obiekcie. W oparciu o ocenę stopnia technicznego zużycia elementów budynku, m.in.: fundamentów i ścian fundamentowych, konstrukcyjnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i schodów, posadzki i podłogi, elewacji i opaski oraz tynków, zostaną wykonane niezbędne prace naprawcze i remontowe również w tym zakresie. Dla potrzeb realizacji inwestycji zostanie opracowana niezbędna dokumentacja, w tym projekt budowlany wraz z wizualizacją inwestycji, kosztorys oraz uzyskane zostaną odpowiednie pozwolenia.

Jednakże, aby mogło się to wydarzyć, jesteśmy jako organ odpowiedzialny za prawidłową realizację i rozliczenie dotacji zobowiązani do podjęcia licznych kroków, formalno-prawnych oraz finansowych, w tym zabezpieczenia dodatkowych środków.

Pytacie co się dzieje z 3,5 mln zł i dalej z koszarową pralnią – odpowiadamy przedstawiając krok po kroku harmonogram prac.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta