Rada Miasta udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Garwolina

W dniu 25 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się Sesja Rady Miasta Garwolina. Po omówieniu Raportu o stanie miasta Rada Miasta Garwolina podjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania Burmistrz Miasta Marzenie Świeczak. Ponadto udzieliła Burmistrzowi Garwolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r.,13 czerwca 2019 r. oraz 18 czerwca 2019 r….

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, oraz Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KBiRG oraz KSKiPP. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru…

Budynek Urzędu Miasta

Informacja o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Informuję mieszkańców miasta Garwolina, że do dnia 30 czerwca 2019 r. można składać do Rady Miasta Garwolina zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia…

Budynek Urzędu Miasta

Z prac Komisji Spraw Społecznych

W dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Informacja w sprawie rozpatrzenia możliwości organizowania pochówku martwo narodzonych dzieci. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Informacja w sprawie rozpatrzenia możliwości organizowania pochówku martwo narodzonych dzieci. Sprawy różne.

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin…

Budynek Urzędu Miasta

Z prac Komisji Rewizyjnej

W dniu 14 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Analiza sprawozdań finansowych. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2018 r Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze…

Budynek Urzędu Miasta

Z prac Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 14 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Analiza stawek dostarczania wody i odbioru ścieków zatwierdzonych przez Wody Polskie w związku z informacją przedstawioną przez…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 14 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Analiza stawek dostarczania wody i odbioru ścieków zatwierdzonych przez Wody Polskie w związku…