Budynek Urzędu Miasta

Z prac Komisji Doraźnej

W dniu 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Sali konferencyjne Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Doraźnej. Ustalenie planowanej (szacunkowej) kwoty wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej w latach 2020-2023. Zatwierdzenie ostatecznej listy zadań dot….

Budynek Urzędu Miasta

Z prac Komisji Rady Miasta

W dniu 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się połączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSS oraz KBiRG. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja skarg, wniosków i petycji

W dniu 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.40 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego. Sprawy różne.

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2019 r. Informacja w sprawie postępowania dotyczącego wniosku o wydania…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

W dniu 30 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSS oraz KBiRG. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja Doraźna

W dniu 30 lipca (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Doraźnej. Ustalenie planowanej (szacunkowej) kwoty wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej w latach 2020-2023. Zatwierdzenie ostatecznej listy…

Budynek Urzędu Miasta

Z prac Komisji Doraźnej

W dniu 9 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbyło się posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Doraźnej. Analiza materiałów przesłanych do komisji zgodnie z wnioskiem z dnia 21.05.2019 r. Ustalenie kryteriów wymaganych do zaplanowania zadań inwestycyjnych. Ustalenie wstępnej…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Komisja Doraźna

W dniu 9 lipca (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Doraźnej Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Doraźnej. Analiza materiałów przesłanych do komisji zgodnie z wnioskiem z dnia 21.05.2019 r. Ustalenie kryteriów wymaganych do zaplanowania zadań…

Rada Miasta udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Garwolina

W dniu 25 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się Sesja Rady Miasta Garwolina. Po omówieniu Raportu o stanie miasta Rada Miasta Garwolina podjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania Burmistrz Miasta Marzenie Świeczak. Ponadto udzieliła Burmistrzowi Garwolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium…

Budynek Urzędu Miasta

Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r.,13 czerwca 2019 r. oraz 18 czerwca 2019 r….