Z prac Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

W dniu 3 września 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Garwolina odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolina.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 5. Analiza informacji Burmistrza w sprawie przeprowadzenia oceny przejść dla pieszych.
 6. Zapoznanie się z projektem planu inwestycji drogowych na lata 2020-2023 opracowanym przez Komisję Doraźną Rady Miasta Garwolina.
 7. Sprawy różne:
 • stanowisko nr 1/2019 Rady Gminy Wieliszew  z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami w Gminie Wieliszew i potrzeby pilnych zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.
 • pismo wspólnoty Mieszkaniowej Domu przy ul. Kościuszki 25 w Garwolinie z prośba o zamontowanie piaskownicy oraz huśtawki przy bloku, wraz z odpowiedzią Urzędu Miasta  w tej sprawie,
 • informacja KPP w Garwolinie, że w ramach Wsparcia Funduszu Policji Województwa Mazowieckiego, w miesiącu maju zaplanowano 2 służby ponadnormatywne pełnione na terenie miasta Garwolina.
 • wniosek o remont drogi prowadzącej do wsi Sławiny na skrzyżowaniu drogi 1328 W i działek nr 6968 z 7031 w miejscowości Garwolin.
 • pismo skierowane do Wspólnoty Mieszkaniowej i administratorów budynków wielorodzinnych z terenu miasta Garwolina w sprawie spotkania poświęconego gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez mieszkańców budynków wielorodzinnych.
 • pismo oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Garwolinie o przekazanie lokalu biurowego do prowadzenia działalności.

Wnioski Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego:

 • Opracowanie i dostarczenie informacji w sprawie wydatków poniesionych przez Miasto w okresie od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 związanych z wykonywaniem usługi przez firmy zewnętrzne odbioru odpadów komunalnych.
 • Przedstawienie średniej ceny za 1 tonę z tytułu odbioru odpadów komunalnych w analogicznym okresie.
 • Dostarczenie i opublikowanie na stronie internetowej Miasta Garwolina protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Urząd Miasta firmy wykonującej usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych, obejmujących okres ostatnich 3 lat.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta