Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Garwolina

Miasto Garwolin w 2019 roku podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przystąpiło do obsługi Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszego miasta mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu “Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Dotychczasowa statystyka dla terenu miasta Garwolina / stan na dzień 31.03.2024 r.:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 162
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 87
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 020 620,37 zł

Przypominamy jednocześnie o obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej, która obowiązuje od 11 listopada 2017 roku, a jej nowelizacja od 14 maja 2022 r.:

 • od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE),
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
 • od 1 stycznia 2023 r.:
  • nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • nie wolno eksploatować kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja,
 • od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy nie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • od 1 stycznia 2028 r.
  • nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego nie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności, jeśli zostały zainstalowane przed 11 listopada 2017 r.,
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie,
 • użytkownicy kotłów na węgiel, spełniających wymogi ekoprojektu, eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny uruchomionych przed 1 czerwca 2022 r. będą mogli je eksploatować do końca ich żywotności.

Więcej informacji o uchwale antysmogowej znajdziecie tutaj http://www.powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa/co-musisz-wiedziec-o-uchwale-antysmogowej

 

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu punktu informacyjno-konsultacyjnego w urzędzie miasta w zakładce Walczymy ze smogiem https://garwolin.pl/category/walczymy-ze-smogiem/.

Gminni konsultanci: Pani Beata Pasternak (Wydział Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pok. 23) oraz Pani Aneta Modras (Wydział Gospodarki Komunalnej o Ochrony Środowiska, pok. 18), wspierają mieszkańców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta Garwolina (ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronach: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz https://portal.wfosigw.pl/.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Informacje udzielane są także telefoniczne pod nr telefonu +48 25 786 42 31  lub +48 25 786 42 18 lub +48 25 786 42 42 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres umg@garwolin.pl.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta