84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Garwolin

1 września 1939 roku zmienił na zawsze losy świata. Agresja Niemiec na Polskę rozpoczęła się o godz. 4.45 ostrzałem wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte z pancernika „Schleswig-Holstein”. W tej samej chwili zaatakowano również pocztę polską w Gdańsku, zbombardowano Wieluń a także wiele innych miejsc na terenie Rzeczpospolitej. Atak na Polskę był generalna próbą dla Niemiec i początkiem wojny totalnej.

Wspominając tamte tragiczne wydarzenia, w piątek 1 września o godz. 10:00 na cmentarzu wojennym w Garwolinie oddano cześć poległym i pomordowanym podczas II wojny światowej. Po odśpiewaniu hymnu i odmówieniu modlitwy przedstawiciele władz samorządowych, organizacji mundurowych, szkół i stowarzyszeń złożyli kwiaty.

Obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej, jednej z najbardziej tragicznych i destrukcyjnych konfliktów w historii ludzkości. II wojna światowa była czasem ogromnego cierpienia, niesprawiedliwości i zniszczeń, miała wpływ na każdy aspekt życia ludzkiego, pozostawiając trwałe piętno na naszej historii, kulturze i społeczeństwie. Miliony ludzi straciło swoje życie, całe społeczności i narody były zniszczone, a tysiące rodzin zostały rozdarte przez straty i cierpienie. Jest naszą moralną i historyczną odpowiedzialnością, aby pamiętać o tych, którzy cierpieli, i zapewnić, że takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły. Wartości, które wywodzą się z tej strasznej lekcji historii, są dzisiaj równie ważne, jak były wtedy. Pokój, pojednanie, współpraca międzynarodowa i poszanowanie praw człowieka to fundamenty naszego współczesnego świata. Naszą rolą jako społeczeństwa i narodu jest kontynuowanie prac nad budowaniem pokoju, zwalczanie nienawiści i dyskryminacji. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, pandemie czy konflikty zbrojne, jesteśmy wezwani do działania razem, jako wspólnota narodów, na rzecz dobra wspólnego. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność na tej uroczystości. Niech nasza pamięć i zaangażowanie staną się fundamentem, na którym zbudujemy lepszy i bardziej pokojowy świat – mówiła burmistrz miasta Marzena Świeczak.

W uroczystościach wzięli udział: posłowie na sejm RP Iwona Kurowska i Grzegorz Woźniak, starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Wicestarosta Marek Ziędalski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Sionek, Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak, Zastępca Burmistrza Albert Baran, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Ostolski, przedstawiciele ŚZŻAK Obwodu Gołąb Garwolin, przedstawiciele służb mundurowych: nadkom. Janusz Mularski z KKP, mł bryg. Tomasz Biernacki z PSP, prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Beata Pasternak, przedstawiciele instytucji, szkół, mieszkańcy miasta i powiatu. Wartę przy pomniku na cmentarzu wojennym wystawili członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 1. Pułku Strzelców Konnych.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: burmistrz Garwolina Marzena Świeczak i starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki.

Cmentarz wojenny, który założono w Garwolinie w latach 1949-1952 jest pisany do rejestru zabytków. Pochowano na nim żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, których zwłoki ekshumowano z grobów rozsianych głównie na terenach powiatów: garwolińskiego, kozienickiego i puławskiego. Na cmentarzu spoczywają żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku i w 1944 roku, oraz żołnierze Armii Czerwonej.

Nie jest to jedyne miejsce pamięci związane w wrześniem 1939 roku. Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła z napisem na betonowej płycie “Nieznanym Obrońcom Ojczyzny cześć i chwała” Tu również zapalono znicz i złożono kwiaty.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta