Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału – mgr inż. arch. Sławomir Jakubaszek Pokój nr 25, tel. 25 786-42-47 e-mail: umg.ppn@garwolin.pl Pokój nr 13, tel. 25 786-42-25 gospodarka mieszkaniowa, najem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsze i opłaty eksploatacyjne, grobownictwo wojenne. Pokój nr 14, tel. 25 786-42-14 sprzedaż lokali, dodatki mieszkaniowe. Pokój nr 31, tel. 25 786-42-43 gospodarka nieruchomościami, numeracja nieruchomości, użytkowanie…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik Wydziału – Krzysztof Kędziorek Pokój nr 15, tel. 25 786 42 15 e-mail: umg.ks@garwolin.pl ​Pokój nr 18, tel. 25 786 42 18 utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego parkingi wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Pokój nr 19, tel. 25 786 42 44 zieleń miejska wycinka drzew ochrona środowiska rolnictwo utrzymanie czystości i porządku Procedury załatwiania…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Kierownik Wydziału – Wojciech Zalewski Pokój nr 26, tel. 25 786 42 41 e-mail: umg.tip@garwolin.pl Pokój nr 24, tel. 25 786 42 29 inwestycje zamówienia publiczne Pokój nr 26, tel. 25 786 42 41 inwestycje

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Finansowy

Kierownik Wydziału – Agata Gajewska Pokój nr 33, tel. 25 786 42 48 e-mail: umg.wf@garwolin.pl Pokój nr 1, tel. 25 786-42-23 gospodarka odpadami Pokój nr 2, tel. 25 786-42-19 wymiar i pobór podatków lokalnych – od nieruchomości, rolnego, leśnego wymiar i pobór podatków – od środków transportowych, od posiadania psów wieczyste użytkowanie Pokój nr 12, tel….

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Załatwianie spraw

     Wydział Organizacji Urzędu Karta informacyjna Do pobrania Karta “3+ Liczna Rodzina” Regulamin 3+liczna rodzina, Partnerzy Programu, Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku Karta Dużej Rodziny Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wniosek Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Wydziału – Tadeusz Zieliński Pokój nr 30, tel. 25 786 42 28 e-mail: wzk@garwolin.pl Inspektor – Dariusz Zając Pokój nr 30, tel. 25 786 42 11 e-mail: umg.mcr@garwolin.pl Etatową komórką wewnętrzną Urzędu Miasta, w zakresie działania której są zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, a także sprawy obronne, obrony cywilnej i…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Organizacji Urzędu

Kierownik Wydziału – Marcin Makaruk Pokój nr 38, tel. 25 786 42 20 e-mail: umg.wo@garwolin.pl Pokój nr 20, tel. 25 786 42 23 Sekretariat, sprawy archiwum zakładowego Urzędu Miasta. Pokój nr 12, tel. 25 786 42 42 Biuro Obsługi Interesanta. Pokój nr 16, tel. 25 786 42 10 działalność gospodarcza (CEIDG), 3+Liczna Rodzina, Karta Dużej Rodziny,…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Władze Miasta Garwolina

Burmistrz Garwolina – Marzena Świeczak, Zastępca Burmistrza – Albert Baran, Sekretarz – Cezary Tudek, Skarbnik – Katarzyna Nozdryn-Płotnicka.