Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Finansowy

Kierownik Wydziału – Urszula Przybysz Pokój nr 33, tel. 25 7864248 e-mail: umg.wf@garwolin.pl Pokój nr 1, tel. 25 7864223 gospodarka odpadami Pokój nr 2, tel. 25 7864219 wymiar i pobór podatków lokalnych – od nieruchomości, rolnego, leśnego wymiar i pobór podatków – od środków transportowych, od posiadania psów wieczyste użytkowanie Pokój nr 12, tel. 25 7864236…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Załatwianie spraw

     Wydział Organizacji Urzędu Karta informacyjna Do pobrania Karta “3+ Liczna Rodzina” Regulamin 3+liczna rodzina, Partnerzy Programu, Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku Karta Dużej Rodziny Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wniosek Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Wydziału – Tadeusz Zieliński Pokój nr 30, tel. 25 7864228 e-mail: wzk@garwolin.pl Inspektor – Dariusz Zając Pokój nr 30, tel. 25 7864211 e-mail: umg.mcr@garwolin.pl Etatową komórką wewnętrzną Urzędu Miasta, w zakresie działania której są zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, a także sprawy obronne, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych jest…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Organizacji Urzędu

Kierownik Wydziału – Krzysztof Kędziorek Pokój nr 26, tel. 25 7864241 e-mail: umg.wo@garwolin.pl Pokój nr 20, tel. 25 7864242 Sekretariat, sprawy archiwum zakładowego Urzędu Miasta. Pokój nr 3, tel. 25 7864210 działalność gospodarcza (CEIDG), 3+Liczna Rodzina, Karta Dużej Rodziny, wydawanie karty weterana i karty seniora. Pokój nr 31, tel. 25 7864243 wydawanie licencji na zarobkowy przewóz…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Władze Miasta Garwolina

Burmistrz Garwolina – Marzena Świeczak, Zastępca Burmistrza – Albert Baran, Sekretarz – Cezary Tudek, Skarbnik – Katarzyna Nozdryn-Płotnicka.