Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Załatwianie spraw

     Wydział Organizacji Urzędu Karta informacyjna Do pobrania Karta “3+ Liczna Rodzina” Regulamin 3+liczna rodzina, Partnerzy Programu, Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku Karta Dużej Rodziny Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Wniosek Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Wydziału – Tadeusz Zieliński Pokój nr 30, tel. 25 7864228 e-mail: wzk@garwolin.pl Inspektor – Dariusz Zając Pokój nr 30, tel. 25 7864211 e-mail: umg.mcr@garwolin.pl Etatową komórką wewnętrzną Urzędu Miasta, w zakresie działania której są zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, a także sprawy obronne, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych jest…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Wydział Organizacji Urzędu

Kierownik Wydziału – Pokój nr 38, tel. 25 786 42 20 e-mail: umg.wo@garwolin.pl Pokój nr 20, tel. 25 786 42 20 Sekretariat, sprawy archiwum zakładowego Urzędu Miasta. Pokój nr 12, tel. 25 786 42 10 działalność gospodarcza (CEIDG), 3+Liczna Rodzina, Karta Dużej Rodziny, wydawanie karty weterana i karty seniora. Pokój nr 31, tel. 25 786 42…

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Władze Miasta Garwolina

Burmistrz Garwolina – Marzena Świeczak, Zastępca Burmistrza – Albert Baran, Sekretarz – Cezary Tudek, Skarbnik – Katarzyna Nozdryn-Płotnicka.