Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik Wydziału – Michał Metera

Pokój nr 5 (budynek w podwórzu), tel. 25 7864242

e-mail: umg.ks@garwolin.pl


Pokój nr 5 (budynek w podwórzu), tel. 25 7864242

  • ochrona środowiska
  • rolnictwo
  • utrzymanie czystości i porządku

Pokój nr 6, (budynek w podwórzu) tel. 25 7864242

  • utrzymanie dróg komunikacyjnych i oświetlenia ulicznego
  • parkingi
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa Drogowego

Pokój nr 14, (budynek w podwórzu) tel. 25 7864242

  • gospodarka mieszkaniowa
  • sprzedaż lokali, dodatki mieszkaniowe

Pokój nr 15, (budynek w podwórzu) tel. 25 7864244

  • zieleń miejska, ogrodnictwo
  • wycinka drzew

Procedury załatwiania spraw

Karta informacyjna Do pobrania
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek, Deklaracja
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek
Wydawanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wniosek
Wydawanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – miejskiej Wniosek
Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót Wniosek
Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia urządzenia obcego Wniosek
Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia reklamy Wniosek
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Wniosek,
Wniosek zaświadczenie,
Zgłoszenie
Zaświadczenie stwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym, które mogą być zaliczone do pracowniczego stażu pracy Oświadczenie
Zryczałtowany dodatek energetyczny Wniosek
Uzgodnienie zasad, warunków i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Garwolina Wniosek
Przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Garwolina Wniosek
PDF, DOC

Zobacz również

Uroczyste podpisanie umowy

Udostępnij W dniu 11 lipca bieżącego roku w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dofinansowania zadania pod nazwą „Budowa dróg publicznych i...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta