Stypendia sportowe

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XV/95/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród, Burmistrz Miasta Garwolina Tadeusz Mikulski przyznał nagrodę sportową za osiągnięcia zdobyte w 2016 roku. Przyznawane stypendia i nagrody sportowe finansowane są z budżetu miasta Garwolina.

Do dnia 15 grudnia 2016 roku, będącego ostatecznym terminem złożenia wniosków o przyznanie stypendium/nagrody za osiągnięcia sportowe za 2016 rok, do sekretariatu Urzędu Miasta Garwolina wpłynęło 14 wniosków. Wnioskodawcą wszystkich złożonych wniosków był Klub Sportowy Zdrowie Garwolin.

Po weryfikacji danych, dogłębnej analizie osiągnięć oraz konsultacji ze specjalistami
z dziedziny sportu, powołana przez Burmistrza Komisja do zaopiniowania wniosków, przekazała propozycję przyznania jednej nagrody sportowej. Zdaniem Komisji, wniosek dla drużyny Klubu Sportowego Zdrowie Garwolin za zdobycie tytułu Młodzieżowego Mistrza Polski w plażowej piłce nożnej, mieścił się w ramach zapisów uchwały. Kwota zaproponowanej nagrody to 2 000 zł. Decyzja Komisji została w pełni zaakceptowana przez Burmistrza Miasta Garwolina.

Zobacz również

Nabór do żłobka – informacja

Udostępnij Wyniki naboru rekrutacji do projektu pt.: „Garwolińska Kraina Malucha – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.” dostępne są...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta