Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Truchtacz.pl na zadanie z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pt.:VIII MEMORIAŁ IM. PIOTRA EKIERTA”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 1 października 2021 roku do 29 grudnia 2021 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 3 000 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 16 września 2021 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni tj. do dnia 23 września 2021 roku.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Garwolina, ul. Staszica 15 lub przesłać na adres umg@garwolin.pl.


 

Zobacz również

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Informacja

Udostępnij Urząd Miasta w Garwolinie informuje, że zgodnie z komunikatem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 5 listopada 2021 r. na godz. 12.00 planowane...

Czytaj więcej

Uratuj stare nagrobki! Wesprzyj kwestę!

Najstarsze pochodzą z połowy XIX wieku. Urzekają swoim pięknem, ale z roku na rok niszczeją. 1 listopada odbędzie I Kwesta na Rzecz Ratowania Najstarszych Nagrobków na Garwolińskim Cmentarzu.

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta