25 lat Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

Troska o dzieci, zbudowanie w nich poczucia bezpieczeństwa oraz własnej wartości to idee, które przyświecały założycielom organizacji, która w tym roku świętuje swój srebrny jubileusz. Wychowawcy, sponsorzy, rodziny i dzieci spotkali się w sali kinowej CSiK w dniu 19 maja by podsumować minione lata. 25 lat temu Bogumiła Szeląg wraz z grupą zaangażowanych osób –…

Ogłoszenie – nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursach ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 11 maja 2022 roku. Pełna treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy  

Otwarty konkurs ofert

Burmistrza Miasta Garwolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej.  

Zgłoś miejsce na mural w Garwolinie (Prima Aprilis)

GARWOLIN miasto muraLOVE. To tytuł projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Fundacji działającej na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej. W ramach zadania w Garwolinie powstanie 10 murali wielkoformatowych oraz 15 małoformatowych. Nasz samorząd niestety nie posiada aż tylu budynków z wymaganą powierzchnią. Dlatego szukamy „ścian” i zwracamy się do mieszkańców…

Komunikat

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok” Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku…

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Garwolina w 2022 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta…

Ogłoszenie – nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursach ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i ochrony zdrowia. Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 20 stycznia 2022 roku. Pełna treść ogłoszenia Formularz zgłoszeniowy  

Otwarty konkurs ofert

Burmistrza Miasta Garwolina ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i ochrony zdrowia. Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej. Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Garwolina…

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Garwolina w 2022 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta…