Ważna informacja z SPZOZ Garwolin

Dyrektor SPZOZ w Garwolinie Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 14 marca 2020 roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa mazowieckiego oraz niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażeń dróg oddechowych z dniem 16 marca 2020 roku – poniedziałek przenosi na czas zagrożenia epidemiologicznego Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną (NPL), poradnie specjalistyczne oraz punkt pobrań krwi…

Apel do rodziców/opiekunów prawnych

Apel Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego wystosowany w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020 r. oraz sygnałami niewłaściwych zachowań młodzieży – organizowanie spotkań towarzyskich “koronaparty” oraz pojawiającymi się ogłoszeniami o komercyjnej ofercie zaopiekowania się kilkorgiem dzieci podczas zawieszenia zajęć szkolnych.

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta Garwolina

Szanowni Mieszkańcy Garwolina, w trosce o Państwa zdrowie oraz o zdrowie pracowników samorządowych od 16 marca 2020 roku (poniedziałek) wprowadzone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Garwolina. Zamknięta zostaje kasa Urzędu Miasta Garwolina. Dokonywanie zapłaty podatków i opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest możliwe za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach…

Zostań w domu

Drodzy Mieszkańcy, Prezes Rady Ministrów zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Podjęto decyzje w sprawie następujących ograniczeń: Wracają kontrole na granicach, na co najmniej 10 dni; Zakaz wjazdu na terytorium RP dla cudzoziemców; Polacy wracający zza granicy zostaną objęci 14-dniową kwarantanną; Od niedzieli wstrzymany międzynarodowy ruch kolejowy i lotniczy; Od soboty ograniczenia w działaniu…

Komunikat Burmistrza Garwolina

W związku z wprowadzeniem przez administrację rządową zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób spowodowanego występującym zagrożeniem epidemiologicznym w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wprowadzam na okres od 14 marca 2020 r. do 28 marca 2020 roku zakaz handlu: na targowisku zlokalizowanym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Garwolinie, na targowisku miejskim „Zieleniak” przy ul. Krótkiej…

Zmiana termin rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zamknięciem przedszkoli i szkół w okresie od 16 marca do 25 marca br. Burmistrz Miasta Garwolina Zarządzeniem Nr 30/2020 z dnia 13 marca 2020 roku wprowadziła zmianę terminu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin. Treść zarządzenia wraz z harmonogramem…

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

Zgodnie z dyspozycją Dyrektora IAS w Warszawie zdecydowano na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Garwolinie ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca 2020 r. PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY: • On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP • W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do…

Rada Stała Episkopatu zaleca biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie do 29 marca dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej, dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. KEP zachęca te…

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Kwalifikacja wojskowa – informacja w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z występującym zagrożeniem, dot. zakażenia koronawirusem – osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z objawami gorączki, kaszlu i duszności, przebywający w regionie występowania wirusa lub w towarzystwie osób zarażonych nie powinny zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej. O powyższym fakcie należy powiadomić Urząd Miasta/Gminy (organu wzywającego), a także Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – nr tel. +48 25…