Znamy wykonawcę modernizacji ulicy Generała Maczka

Miasto Garwolin informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Generała Maczka w Garwolinie – etap II – ulepszenie nawierzchni”.

Przedsięwzięcie zostanie wykonane przez konsorcjum firm:

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – lider konsorcjum,
  • „ALTOR” Spółka z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – partner konsorcjum.

Miasto Garwolin otrzymało 130 tys. złotych dofinansowania na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego.

Zobacz również

Uroczyste podpisanie umowy

Udostępnij W dniu 11 lipca bieżącego roku w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dofinansowania zadania pod nazwą „Budowa dróg publicznych i...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta