Znamy wykonawcę modernizacji ulicy Generała Maczka

Miasto Garwolin informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Generała Maczka w Garwolinie – etap II – ulepszenie nawierzchni”.

Przedsięwzięcie zostanie wykonane przez konsorcjum firm:

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – lider konsorcjum,
  • „ALTOR” Spółka z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 – partner konsorcjum.

Miasto Garwolin otrzymało 130 tys. złotych dofinansowania na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego.

Zobacz również

Uwaga zmiana przepisów

Udostępnij UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW Dnia 6 września 2019 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018 poz. 1454...

Czytaj więcej

1 Festiwal Saturator Teatralny za nami.

Udostępnij 15 spektakli, 200 artystów, wydarzenia towarzyszące: za nami 3 dni wypełnione teatrem, tańcem i pantominą. 1 Festiwal Teatralny Saturator organizowany we współpracy z Mazowieckim...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta