Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta Garwolina

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697), dostosowując się do wytycznych informuję, że

od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania
Urząd Miasta Garwolina
zmienia dotychczasową organizację pracy.

Urząd Miasta Garwolina przyjmuje klientów po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem danej komórki organizacyjnej w zakresie niżej wymienionych spraw:

  1. rejestracji stanu cywilnego (tel. 25 786 42 26),
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych (tel. 25 786 42 37),
  3. pomocy społecznej (tel. 25 68 43 441),
  4. świadczenia usług komunalnych (tel. 25 786 42 23),
  5. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tel. 25 786 42 47),
  6. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (tel. 25 786 42 44),
  7. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów (tel. 25 786 42 44).

W realizacji pozostałych zadań (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych i losowych, wymagających osobistego zgłoszenia się do Urzędu) kontakt klientów z pracownikami następuje wyłącznie telefoniczne, mailowo oraz przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji na odległość w godzinach pracy Urzędu. Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP.

Śluby odbywają się przy ograniczeniu liczby obecnych osób do nowożeńców oraz świadków i rodziców nowożeńców.

Zawieszona pozostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Burmistrz Garwolina
Marzena Świeczak

 

Zobacz również

Nabór do żłobka – informacja

Udostępnij Wyniki naboru rekrutacji do projektu pt.: „Garwolińska Kraina Malucha – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.” dostępne są...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta