Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 20 października 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie Uchwały Rady Miasta Łaskarzew w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miasto Łaskarzew a Gminą Łaskarzew i Gminą Miasto Garwolin realizację zadania własnego w zakresie utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej.
 3. Analiza wniosku Pana Krzysztofa Zawadki skierowanego do Pana Jacka Bronisza Prezesa PWiK w Garwolinie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. na terenie miasta Garwolina, na rok 2021.
 5. Zaopiniowanie projekty uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Garwolin.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Garwolina na lata 2021-2025.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Garwolina.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.
 11.  Analiza danych dot. ilości odebranych odpadów i kosztów związanych z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 12. Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich realizowanych przez Miasto i jednostki organizacyjne Miasta Garwolina w 2020 roku.
 13.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2020 rok.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2020-2031.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych.
 16. Sprawy różne.

Zobacz również

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA

Udostępnij Apel o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Garwolina do niezbędnego minimum Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Garwolina, w związku ze znaczącym w ostatnim...

Czytaj więcej
Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

Udostępnij Sesja Rady Miasta Garwolina W dniu 27 października 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15...

Czytaj więcej

Harmonogram Punktu Diagnostyki Mobilnej

Udostępnij Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę Corten Medic prowadzącą Punkt Diagnostyki Mobilnej zlokalizowany na parkingu przy zbiegu ulic Staszica i Sportowej w Garwolinie testy...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta