Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Działając w trybie § 35 ust.2 Statutu Miasta Garwolina zawiadamiam, że w dniu 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Garwolina.

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXIV/159/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zmienionej Uchwałą Nr XXV/167/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016 oraz Uchwałą Nr XXXIV/222/2017 roku.
Grzegorz Gawryś – Przewodniczący KSKiP
Robert Bielecki – Przewodniczący KBiRG

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta