Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 13 września 2022 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołów: ze wspólnego posiedzenia KSKiPP i KBiRG z dnia 05.07.2022 r. oraz wspólnego posiedzenia KSS i KBiRG z dnia 30.08.2022 r.
  2. Analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Garwolin.
  3. Informacja na temat sytuacji finansowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin.
  5. Wytypowanie kandydatur oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatur do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
  6. Sprawy różne.

Zobacz również

Seniorzy dla seniorów

Udostępnij „Mazowsze dla seniorów” to jeden z kilkunastu programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, z którego w tym roku skorzystali seniorzy z Garwolina. Dzięki inicjatywie Miejskiej Rady...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta