Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 30 sierpnia 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoKomisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołów: ze wspólnego posiedzenia KSS i KBiRG z dnia 14.06.2022 r., ze wspólnego posiedzenia KBiRG i KSKiPP z dnia 05.07.2022 r. oraz posiedzenia KBiRG z dnia 12.07.2022 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/308/2022 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/326/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30.04.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
  4. Informacja na temat stanu przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2022 r.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2022-2031.
  7. Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich.
  8. Informacja finansowa Burmistrza Miasta Garwolina dotycząca gospodarowania odpadami w mieście.
  9. Zajęcie stanowiska w sprawie nabycia działki Nr 5768/3 położonej w Garwolinie.
  10. Sprawy różne.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta