Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 19 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoKomisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołów: z posiedzenia KBiRG z dnia 22.03.2022 r. oraz  wspólnego posiedzenia KSKiPP i KSS z dnia 15.03.2022 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2022 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej, dot. działki nr ewid.126/7.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej, dot. działki nr ewid. 1290/52.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkiem na niej usytuowanym.
 8. Informacja na temat stanu dróg miejskich po sezonie zimowym oraz zakresu koniecznych remontów bieżących.
 9. Informacja na temat realizacji wniosków KBiRG z dnia 22.03.2022 r.
 10. Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich.
 11. Informacja finansowa Burmistrza Miasta Garwolina dotycząca gospodarowania odpadami w mieście.
 12. Sprawy różne.

Zobacz również

Biblioteka zaprasza w marcu

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza w marcu na wiele atrakcji dla małych i dużych. Zerknijcie na kalendarium. Udostępnij Podobne tematyKoncert uczniów z ogniska...Zaproszenie - Komisja...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta