Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 15 lutego 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoKomisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołów: ze wspólnego posiedzenia KSKiPP i KSS z dnia 11.01.2022 r. i posiedzenia KBiRG z dnia 25.01.2022 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia radnych Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie.
  3. Omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin za 2021 r.
  4. Informacja Burmistrza Miasta na temat realizacji wniosków komisji z dnia 11.01.2022 r.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
  6. Informacja na temat przebiegu prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolina.
  7. Zajęcie stanowiska w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki ewid. nr 5739/1 na część nieruchomości gruntowej,  stanowiącej części działek ewid. nr 5966/3 i 5967/3.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  9. Informacja finansowa Burmistrza Miasta Garwolina dotycząca gospodarowania odpadami w mieście.
  10. Sprawy różne.

Zobacz również

To były piękne dni! Dni Garwolina 2022

Udostępnij Tłumy wielbicieli polskiego rocka zgromadził koncert tegorocznej gwiazdy – zespołu IRA. Do tego występy lokalnych artystów, spektakle teatralne, barwy korowód i zawody sportowe. Dni...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta