Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoKomisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego  oraz z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń: KBiRG, KSKiPP
  2. Informacja Burmistrza w sprawie stanu technicznego drogi gminnej (ul. Romanówka) w związku z prowadzonymi robotami dot. budownictwa mieszkaniowego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 r.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2035.
  7. Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości nabycia przez Miasto Garwolin zabudowanej nieruchomości nr 898 położonej w pobliżu ul. Aleja Legionów znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Ligi Obrony Kraju.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr L/235/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.,  Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr VIII/46/2015 z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr XXVII/176/2016 z dnia 7 października 2016 r.
  9. Informacja finansowa Burmistrza Miasta Garwolina dotycząca gospodarowania odpadami w mieście.
  10. Sprawy różne.

Zobacz również

Dzień Dziecka Utraconego w Garwolinie

Udostępnij 15 października obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka Utraconego, niezwykle ważny dzień dla rodziców, którzy tracą swoje nienarodzone dzieci. Pod przewodnictwem bpa Grzegorza Suchodolskiego odbył...

Czytaj więcej

Orkiestrowe dźwięki na Dzień Papieski

10 października w całej Polsce obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. Z tej okazji Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zaprasza w najbliższą niedzielę na koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Garwolin.

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta