Zaproszenie – wspólne posiedzenie komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 20 lipca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoKomisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego  oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń: KBiRG, KSKiPP i KSS
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej i nadania jej statutu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Garwolina oraz przekazania go do zaopiniowana organowi regulującemu.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin, zmienionej uchwałą Rady Miasta Garwolina nr L/235/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.,  uchwałą Rady Miasta Garwolina nr VIII/46/2015 z dnia 28 maja 2015 r. oraz uchwałą Rady Miasta Garwolina nr XXVII/176/2016 z dnia 7 października 2016 r.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Garwolina w sprawie realizacji umowy związanej ze Strefami płatnego parkowania w mieście.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
 7. Informacja Burmistrza Miasta Garwolina na temat pozyskiwania środków zewnętrznych.
 8. Informacja Burmistrza Miasta Garwolina w sprawie realizacji inwestycji miejskich.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 r.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2035.
 11. Informacja finansowa Burmistrza Miasta Garwolina dotycząca gospodarowania odpadami w mieście.
 12. Sprawy różne.

Zobacz również

Zostań Gigantem z Garwolina

Udostępnij Pod patronatem Burmistrza Miasta Marzeny Świeczak odbędą się w Garwolinie darmowe warsztaty z programowania. Zapisy startują już w najbliższy poniedziałek 22 sierpnia. Organizatorzy zapraszają...

Czytaj więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta

Udostępnij Burmistrz Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o sporządzeniu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia treść ogłoszenia     Udostępnij...

Czytaj więcej

15 sierpnia 2022

Udostępnij Uroczyste obchody oficjalne i piknik w parku za kolegiatą towarzyszyły w Garwolinie miejsko-powiatowym obchodom 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r, Święta Wojska Polskiego, Święta...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta