Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 26 listopada 2019 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasta Garwolin.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli a także określenia form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej – działka o numerze ewidencyjnym 3050 oraz 3088 w Garwolinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej – działka o numerze ewidencyjnym 1571/6 w Garwolinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019 – 2031.
 10. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Garwolina na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolina na lata 2020-2031.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Garwolina na 2020 r.
 13. Sprawozdanie Burmistrz Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 14. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta