Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2019 r. oraz 12 listopada 2019 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Garwolin.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
  7. Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych w mieście za rok szkolny 2018/2019.
  8. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
  9. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie

Burmistrz Miasta Garwolina i Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie zapraszają, dotychczas niediagnozowanych i nieleczonych z powodu cukrzycy, którzy ukończyli 60 lat, do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH BADANIACH I KONSULTACJACH LEKARSKICH mających na celu pomoc we wczesnym rozpoznaniu tej choroby. Termin: 15 grudnia 2019, niedziela, w godzinach 9:00 - 16:00 Miejsce: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie ul. Nadwodna 1 Zakres badań i konsultacji lekarskich obejmuje między innymi:

Czytaj więcej

Bezpieczniej na ogródkach działkowych

Udostępnij W 2019 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019”. Jest to inicjatywa mająca na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta