Zaproszenie – Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Garwolina

W dniu 28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się Sesja Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz 24 stycznia 2020 roku.
  2. Informacja o możliwości pozyskiwania przez miasto Garwolin funduszy zewnętrznych w ramach dostępnych programów w roku 2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor wniesionej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2020-2031.
  7. Sprawozdanie Burmistrz Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
  8. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta