Zaproszenie – Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Garwolina

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z wnioskiem Burmistrza Garwolina z dnia  8 listopada 2019 r. zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15  odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2019-2031.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
Jarosław Jaskuła

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta