Zaproszenie na posiedzenie połączonych komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 7 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń KREW i KSWiP
  2. Analiza sprawozdań finansowych*.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2021 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
  5. Przygotowanie opinii i wniosku komisji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Garwolina za 2021 r.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie remontu ul. Marmurowej i ul. Granitowej w Garwolinie.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie budowy ul. Zamojskiej w Garwolinie.
  8. Rozpatrzenie pisma Pana Stefana Sokołowskiego.
  9. Sprawy różne.

* Sprawozdania finansowe dostępne są (do wglądu) w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta (pokój nr 26)


 

Zobacz również

20 lat samorządności młodzieży w Garwolinie!

Udostępnij Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina Jan Garwoliński oraz Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kacper Broniszewski zapraszają na obchody jubileuszu 20-lecia Młodzieżowej Rady Miasta w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta