Zaproszenie na posiedzenie połączonych komisji

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 7 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Garwolina z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń KREW i KSWiP
  2. Analiza sprawozdań finansowych*.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2021 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
  5. Przygotowanie opinii i wniosku komisji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Garwolina za 2021 r.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie remontu ul. Marmurowej i ul. Granitowej w Garwolinie.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie budowy ul. Zamojskiej w Garwolinie.
  8. Rozpatrzenie pisma Pana Stefana Sokołowskiego.
  9. Sprawy różne.

* Sprawozdania finansowe dostępne są (do wglądu) w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta (pokój nr 26)


 

Zobacz również

Pobiegli z fantazją ułańską

Udostępnij 12 maja odbył się drugi bieg cyklu Grand Prix Ziemi Garwolińskiej. Spośród czterech wydarzeń ten ma swój wyjątkowy rys. Nazwany jest Biegiem ułańskim, bo...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta