Zaproszenie – Komisja Spraw Społecznych

W dniu 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w oświacie w kontekście planowanego strajku.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
  6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku.
  7. Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Garwolina” dla Księdza Prałata Ryszarda Andruszczaka.
  8. Informacja o funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Miasta.
  9. Sprawy różne.

Zobacz również

Daj zielone światło zieleni!

Udostępnij Zieleń to życie, poprawia jakość powietrza, działa kojąco na ludzką psychikę, zwiększa naszą produktywność i kreatywność. Chcemy by przestrzeń wokół nas była jak najlepszej...

Czytaj więcej

Święto Narodowe 3 Maja

Udostępnij Burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak i Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki zapraszają na wspólne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalne uroczystości rozpoczną...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta