Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 14 września 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Informacja PSSE w Garwolinie oraz Powiatowego Inspektora Weterynarii w Garwolinie na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta.
  3. Informacja na temat zagospodarowania zbiornika retencyjnego oraz terenów przyległych.
  4. Informacja na temat nielegalnego składowania odpadów na prywatnej działce na terenie miasta.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Garwolina.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr L/235/2013 z dnia 25 listopada 2013r., Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr VIII/46/2015 z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr XXVII/176/2016 z dnia 7 października 2016 r.
  8. Sprawy różne.

 

Zobacz również

Ferie w Bibliotece

Udostępnij Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie zaprasza do skorzystanie z oferty “Ferie w bibliotece” W pierwszym tygodniu ferii bibliotekarze przygotowali zajęcia dla młodszych dzieci, w...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta