Zaproszenie – Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 16 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 2. Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście – informacja.
 3. Informacja na temat realizacji zimowego utrzymania dróg.
 4. Informacja w sprawie rozpoczętych prac związanych z obsługą stref płatnego parkowania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta na temat nielegalnego składowania odpadów na prywatnej działce znajdującej się na terenie miasta.
 6. Informacja na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście.
 7. Analiza działań podjętych przez Burmistrza Miasta, w celu oceny stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie objętej nadzorem konserwatorskim przy
  Al. Legionów oraz ewentualnych decyzji, co do ich dalszego funkcjonowania. (również budynku tzw. Pralni).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Garwolina w 2021r.
 9. Sprawy różne.

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta