Zaproszenie – Komisja Rewizyjna

Budynek Urzędu Miasta w Garwolinie

W dniu 15 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Analiza sprawozdań finansowych*.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolina za 2020 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem
    z wykonania budżetu za 2020 r.
  5. Przygotowanie opinii i wniosku komisji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Garwolina za 2020 r.
  6. Sprawy różne.

* Sprawozdania finansowe dostępne są (do wglądu) w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta (pokój nr 26)


 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta