Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Budynek Urzędu Miasta

W dniu 20 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 23.03.2021 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim a granicą administracyjną Miasta Garwolin.
 3. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres kolejnych 10 lat przez CSiK dzierżawy terenu, na którym znajduje się zadaszony kort tenisowy.
 4. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży części działki leżącej przy Al. Legionów, zgodnie z wnioskiem PSS Społem.
 5. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 687/56, położonej w pobliżu ul. Olimpijskiej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (działki nr 3453/15).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (działki nr 3459/24).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej położonej u zbiegu ulic – Cmentarnej i Jana Pawła II, składającej się z działek nr 1456 i 1457 wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, na okres 30 lat.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Garwolina do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 10. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Garwolina za 2020 rok.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2031.
 13. Sprawy różne.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta