Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Budynek Urzędu Miasta

W dniu 18 maja 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG z dnia 20.04.2021 r.
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży części działki leżącej przy Al. Legionów, zgodnie z wnioskiem PSS Społem – przedstawienie analizy warunków parkowania samochodów osobowych i zaopatrzeniowych na istniejącym parkingu zlokalizowanym na działce nr 982/18, za budynkiem sklepu “Gama”.
 3. Informacja finansowa Burmistrza Miasta Garwolina dotycząca gospodarowania odpadami w mieście.
 4. Informacja Burmistrza Miasta Garwolina w sprawie realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie miasta na 2021 rok.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Garwolina na temat postępu prac dot. opracowania dokumentacji technicznej oraz ogłoszenia postępowania przetargowego dla inwestycji zaplanowanych w 2021 roku.
 6. Zajęcie stanowiska w sprawie oddania przez CSiK w dzierżawę na okres 10 lat, części działki nr 755 (część tzw. Kwadratu) w celu usytuowania lokalu gastronomicznego ukierunkowanego na sprzedaż lodów rzemieślniczych i czekolady oraz wyrażenie zgody na wszczęcie procedury przetargowej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 rok.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2031.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu Budżetu Miasta w związku z planowaną realizacją inwestycji oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki nr 687/56, położonej w pobliżu ul. Olimpijskiej – wizja lokalna członków KBiRG.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta