Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Budynek Urzędu Miasta

W dniu 23 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń KBiRG z dnia 26.01.2021 r. i 16.02.2021 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim a granicą administracyjną Miasta Garwolin.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, stanowiącej działkę o nr 7986/31, położoną przy ul. Romanówka.
  4. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres kolejnych 10 lat przez CSiK dzierżawy terenu, na którym znajduje się zadaszony kort tenisowy.
  5. Odpowiedź Burmistrza Miasta Garwolina na wniosek WO.BRM.0012.8.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie procedury przekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej pralni na rzecz Sądu Rejonowego w Garwolinie.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Garwolina w sprawie otrzymanej dotacji na budowę lodowiska oraz prac nad przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację inwestycji.
  7. Informacja Burmistrza Miasta Garwolina na temat postępu prac dot. opracowania dokumentacji technicznej inwestycji drogowych zaplanowanych w 2021 roku.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 rok.
  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2031.
  10. Sprawy różne.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta