Zaproszenie – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Budynek Urzędu Miasta

W dniu 16 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBiRG z dnia 26.01.2020 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (dz. nr 6538/4, 6538/17 i 6538/18).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. dz. nr 7742/8 i 7742/9).
 4. Informacja w sprawie zbycia działki (stanowiącej obecnie pas drogowy) w formie przetargowej, części nieruchomości o nr ew. 2158 przy ul. Beethovena.
 5. Analiza stanu prawnego komórek zlokalizowanych na działce 892/18 wraz z informacją o przeglądach rocznych stanu technicznego tych obiektów.
 6. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca na jakim etapie znajduje się realizacja przekazania budynku znajdującego się przy Al. Legionów (Pralnia Koszary) na rzecz Sądu Rejonowego w Garwolinie.
 7. Informacja Burmistrza Miasta na temat możliwości przekazania gruntów stanowiących własność miasta firmom deweloperskim pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, w zamian za przekazanie gotowych lokali mieszkalnych.
 8. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca inwestycji drogowych, planowanych do realizacji w latach 2021–2023, które z nich będą mogłyby być realizowane w ramach funduszy zewnętrznych oraz tych, które będą realizowane ze środków własnych Miasta Garwolina, a na realizację których jest wymagane zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2021 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2021-2031.
 11. Sprawy różne.

Zobacz również

Festyn Św. Anny w Garwolinie

Udostępnij Uroczyste obchody Dnia Św. Anny – Patronki Garwolina rozpoczną się w najbliższą niedzielę festynem rodzinnym w parafialnych ogrodach, a zakończą Sumą Odpustową w poniedziałek...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Miasta